Projekt gotowy kontra indywidualny- porównanie atutów

Zapraszam do lektury drugiej części porównania projektu gotowego do indywidualnego, w której wypunktuję, jakie są plusy projektu indywidualnego, a jakie gotowego.

Projekt indywidualny:

  1. Projektowanie domu dla danej działki:

+Projektowanie dla konkretnej działki, sytuacji i możliwości projektowych dla danej lokalizacji- projekt jest wynikiem analiz m.in. wymogów miejscowych przepisów i specyfikacji danej lokalizacji.

+Tworzenie projektu nawet w bardzo trudnych warunkach (np. gęsta zabudowa, bliskość lasu, jeziora, teren zalewowy itd.) i z nietypowymi wymaganiami Inwestora (gdy projekt gotowy może okazać się wręcz niemożliwy do zaadaptowania).

+Tworzenie projektu konstrukcyjnego dla danej działki, z optymalnymi rozwiązaniami, bez przezbrajania konstrukcji (by dopasować ją do niemal każdych możliwych warunków).

  1. Spełnianie potrzeb i marzeń Inwestora:

+Poszukiwanie rozwiązań dla konkretnego Inwestora, tak by przyszły dom był w najwyższym możliwym stopniu zgodny z potrzebami i wymaganiami jego mieszkańców. Praca na koncepcji trwa do momentu odnalezienia właściwych rozwiązań bez kompromisów i akceptacji, że czegoś się nie da już zmienić. Często w trakcie tworzenia projektu koncepcyjnego Architekt sięga do rozwiązań, które są niestandardowe, nieoczywiste i nietuzinkowe.

+Możliwość weryfikacji, czy wyobrażenia i pomysły Inwestora będą odpowiadały rzeczywistym potrzebom- architekt pokazuje i tłumaczy prawdziwe oblicze danych rozwiązań (bez sztucznego pomniejszania mebli, by pokoje wydawały się większe, tworzenia szerokokątnych wizualizacji wnętrz w nieograniczonym budżecie itd.).

+Wizualizowanie wszystkich zmian w projekcie w czasie jego powstawania, praca na modelu 3D budynku, pokazanie już na etapie projektu koncepcyjnego, jak konstrukcja i instalacje będą wpływały na układ funkcjonalny.

  1. Jedyny w swoim rodzaju:

+Każdy człowiek jest inny, są różne gusta, zwyczaje, czy potrzeby, a projekt indywidualny oferuje możliwość stworzenia domu marzeń- tak wyjątkowego, jak i jego przyszli mieszkańcy. Niepowtarzalnego.

  1. Wsparcie architekta:

+Architekt może odciążyć Inwestora, zaoszczędzając czas i nerwy (projekt gotowy wymaga większego zaangażowania Inwestora- w wyborze projektu, sprawach formalnych, analizie możliwości projektowych, poszukiwaniu wiedzy i informacji przed wyborem),

+Wsparcie architekta w procesie projektowym od samego początku- pomoc formalna, merytoryczna, rady oparte na doświadczeniu. (W przypadku adaptacji projektu też można liczyć na wsparcie, ale z powodu specyfikacji pracy na produkcie gotowym będzie zdecydowanie mniejsze).

+Pomoc architekta w doborze elementów technicznych – materiałów (np. stropu, ścian), sposobu ogrzewania, wentylacji itp. Są to elementy, które trudno zmienić w projekcie gotowym, a jeszcze trudniej, gdy budynek już stoi, a okazuje się, że się nie sprawdzają.

  1. Optymalizacja kosztów:

+Optymalizowanie kosztów budowy- architekt może doradzić tańsze, a równie dobre rozwiązania, przeanalizować projekt pod względem kosztów i od początku projektować dla danego budżetu.

+Mniej ukrytych kosztów (dodatkowe analizy, projekty, adaptacje) niż w przypadku projektu gotowego.

  1. Jakość rysunków:

+Projektowanie „na czysto”- projekt indywidualny w wersji finalnej jest przejrzysty (projekt gotowy zawiera przekreślenia i korekty w czerwonym kolorze, czym więcej zmian, tym mniej czytelny projekt).

+Możliwość udostępnienia rysunków dwg przez biuro projektowe w razie potrzeby (np. dla kierownika budowy). Łatwość nanoszenia zmian w opisach i rysunkach, w razie gdyby takowych zażądał urząd administracji architektonicznej. Uszczegóławiane rysunków (na różnym etapie współpracy) jest zdecydowanie prostsze (niż w przypadku projektu gotowego) i w małym zakresie nie wymaga dodatkowych opłat.

Projekt gotowy:

  1. Cena projektu:

+koszt zakupu projektu gotowego ze zleceniem jego adaptacji, może być niższy niż przygotowanie projektu indywidualnego (zależnie m.in. od zakresu i ilości zmian w projekcie).

  1. Czas:

+czas trwania samej adaptacji projektu gotowego jest krótszy, gdyż nie sporządza się projektu koncepcyjnego, który zależnie od sytuacji konkretnego Inwestora może trwać od paru tygodni do paru miesięcy.

  1. Prywatność:

+W przypadku projektu indywidualnego między Architektem, a Inwestorem buduje się relacja. Klient dzieli się swoimi zwyczajami, potrzebami mieszkaniowymi, tak by Architekt mógł je przenieść do projektu. Adaptacja projektu gotowego może bazować wyłącznie na wypunktowanych uwagach i nie musi wymagać „uzewnętrzniania się”, co może być zarówno plusem, jak i minusem.

  1. Efekt natychmiastowy:

+Projekt typowy to produkt gotowy, w dużym stopniu widzi się, co się kupuje. Przy projekcie indywidualnym trzeba poczekać, aż Architekt zaprojektuje pierwszą koncepcję, żeby zobaczyć efekty.

Dodaj komentarz